Polish flag English flag

Odyseja Historyczna-Sponsorzy i patronat

Organizator

Logo 37pp Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 to założona w 2009 roku organizacja zrzeszająca osoby zainteresowane historią wojskowości, odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji wojskowych i patriotycznych, renowacją wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia Wojska Polskiego ze szczególnym uwzględnieniem Wojska II Rzeczypospolitej. Członkowie stowarzyszenia, pochodzący głównie z Kutna i najbliższych okolic, oprócz rekonstrukcji i renowacji historycznego wyposażenia, umundurowania i uzbrojenia, zajmują się także działaniami na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o tradycjach wojskowych i patriotycznych.

Partnerzy

Współorganizatorami Odysei Historycznej są Gmina Kutno, Ośrodek Kultury Gminy Kutno oraz Muzeum Regionalne w Kutnie.

Odyseja Historyczna jest zadaniem publicznym realizowanym przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Kutno.

Partnerzy

Patronat honorowy

Polskie Towarzystwo Historyczne Polskie Towarzystwo Historyczne zostało utworzone w 1886 r. we Lwowie z inicjatywy Ksawerego Liskego jako lokalne towarzystwo naukowe. Po 1925 r. stało się towarzystwem ogólnopolskim. PTH skupia zarówno zawodowych historyków, jak i miłośników historii. Celem Towarzystwa jest pogłębianie wiedzy historycznej i upowszechnianie jej.

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego wyznaczyła sobie kilka podstawowych celów swojej działalności, m.in.: kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa łódzkiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie zarówno w kraju jak i za granicą, popularyzację i rozwój turystyki w województwie łódzkim, integrację środowiska turystycznego województwa, stworzenie spójnego systemu promocji turystycznej, wzrost liczby turystów przyjeżdżających do województwa, stymulowanie tworzenia struktur lokalnych dla promocji i rozwoju produktów turystycznych.

Sponsorzy

Sponsorzy

Śruba

Cyberkultura

Budmel

Ekobud

Miflex

EKO-KUCIAPKI

KUCIAPKI

Zachorscy

Kellogs

Agmar

Chcesz zobaczyć tu swoją reklamę? Zostań naszym sponsorem!
Miejsce na Twoja reklamę!

Patronat medialny

Patronat medialny

Patronat medialny


Miejsce na Twoja reklamę!